10. What could be the possible reason/s in case the uploading of list fails? | Ano ang maaaring dahilan kung mag-fefail ang pag-uupload ng mga listahan?

1. If the system detects that an individual is a duplicate or already registered to other accounts.
2. Uploader did not use the prescribed CREC template of the AFMT.
3. Required fields in the prescribed CREC template are not populated completely.

 

1. Kung may madetect ang system na duplicate o nakarehistryo na sa ibang account ang isang indibidwal.
2. Hindi ginamit ng uploader ang nakatalagang CREC template ng AFMT.
3. Hindi nasagutan nang maayos ang CREC template.