Department of Health

Malasakit Program Office

Latest News and Updates

Gallery

Resources

August 25, 2023

Malasakit Program Office Events 2022

August 25, 2023

Clarifications regarding the Circulating Unofficial Advisory on the temporary Quarantine of Selected Pediatric Pfizer Doses

What is MPO?

Ang mga Malasakit Centers na matatagpuan sa loob ng mga pampublikong ospital ay nagsisilbing One-Stop Shop sa pagbibigay ng Medikal at Pinansyal na tulong mula sa DOH, DSWD, PCSO, at PHIC para sa mga Pilipinong nabibilang sa klasipikasyong ”indigent” o sa mga indibidwal na sumasailalim sa malaking hamon pang pinansyal upang matustusan ang matagalang gamutan o gastusing medikal

More from DOH