1. Do we need to register first to National Health Facility Registry before registering to OCAIS? Kinakailangan bang magparehistro muna sa National Health Facility Registry bago magparehistro sa OCAIS?