Check the FAQs: Kumakalat na video na nagsasabi na mas mapanganib ang bakuna kaysa sa COVID-19