Updates on COVID-19 Vaccines
Information may change at any time due to the evolving situation.


COVID-19 Vaccination Dashboard [view in full-screen]Gusto kong Magpabakuna

1. Pwede na ba ako magpabakuna?

Oo. Ang dami ng dosis na pwede mo nang matangap ay naka depende sa iyong edad o kalusugan. I-click para sa karagdagang Impormasyon

 

Para sa mga edad 5-11:

  • Dalawang dosis - primary dose series

Para sa mga edad 12 pataas:

  • Tatlong dosis - dalawa para sa primary dose series at isang booster dose

Para sa mga Healthcare Worker, Senior Citizen, at Immunocompromised:

  • ​Apat na dosis - dalawa para sa primary dose series at dalawang booster dose

Para sa buntis, nagpapasuso, at may karamdaman click here

2. Ano ang bakunang pwede kong kunin?

Tingnan ang table sa baba para malaman anong brand ng bakuna ang maaari mong kunin at ang itinakdang pagitan o interval ng booster dose mula sa huling dosis ng primary series:

 

3. Saan ako pwedeng magpabakuno o booster?

Mas marami na ang mga Vaccination site sa bansa, tulad ng mga opisina, pabrika, palengke, pook sambahan, paaralan, at transport terminal. Makipag-ugnayan sa inyong LGU para malaman kung saan ang mga Vaccination site sa inyong lugar