23. Do we need to upload a duly signed pdf copy of CREC? | Kinakailangan bang mag-upload ng pirmadong PDF copy ng CREC?

There is no need to upload a duly signed pdf copy of CREC. The signed attestation form is sufficed.

Hindi kinakailangan ng pirmadong PDF ng CREC. Ang pirmadong attestation form ay sasapat na.