2. How can the LGUs, Private and Public Health Facilities create their own account? | Paano makagagawa ng sariling account ang mga LGU, Private at Public Health Facility?

Kindly visit the One COVID-19 Allowance Information System (OCAIS) website at https://ocais.doh.gov.ph. Please note that registration is done per region, starting with National Capital Region.

Magtungo lamang sa One COVID-19 Allowance Information System (OCAIS) website sa https://ocais.doh.gov.ph. Pakitandaan na ang pagpaparehistro ay ginagawa kada-rehiyon na mag-uumpisa sa National Capital Region (NCR).