21. Who can we contact for questions regarding the risk exposure classification? | Sino ang maaaring i-contact hinggil sa risk exposure classification?

For question or clarifications , please reach out to your respective CHDs. For questions and clarifications of CHDs, please reach out to Administration and Financial Management Team.

Para sa inyong mga katanungan, abutin lamang ang inyong mga CHD. Para sa mga katanungan at paglilinaw ng mga CHD, abutin ang Administration and Financial Management Team.