7. How are SRI, AHDP and MAT benefits related to OCA? | Paanong magkakaugnay ang mga benepisyong SRI, AHDP, at MAT sa OCA?

The One COVID-19 Allowance is the most inclusive and equitable benefit for all healthcare workers. The grant of SRA, AHDP and MAT will no longer continue in 2022 due to lack of Legal Basis, instead OCA will be provided to eligible HCWS starting January 2022.

Ang One COVID-19 Allowance ang pinaka-inclusive at makatarungang benepisyo para sa lahat ng healthcare workers. Ang grant ng SRA, AHDP, at MAP ay hindi na magtutuloy sa pagpasok ng 2022 dahil sa kakulangan ng Legal na Batayan. Kaya naman, umpisa Enero 2022, OCA na ang ipamamahagi sa mga eligible HCWs.