3. What are the examples of Health-Related facility? | Ano ang mga halimbawa ng Health-Related facility?

Health-Related Establishment - shall refer to a health service facility or unit which performs health service delivery functions within an agency whose legal mandate is not primarily the delivery of health services.

Ang mga Health-Related Establishment ay mga unit na nagsasagawa o nagbibigay ng mga serbisyong medikal bagamat ang unit na ito ay kabilang sa isang ahensya na ang pangunahing mandato ay hindi tungkol sa pangangalaga ng kalusugan.