How can we risk classify those who are in quarantine/isolation and/or treatment due to COVID-19? | Paano natin ma-ririsk classify ang mga naka-quarantine/isolation at/o ginagamot dahil sa COVID-19?

HCWs under quarantine/isolation and/or treatment due to COVID-19 shall be risk classified depending on the area of assigment and job description and the number of days he/she physically reported for work. If a HCW does not physically report in a month, he/she shall be noted "not applicable" and not included in report for the said month.

Ang HCWs na naka-quaratine o isolate at/o nagpapagaling sa COVID-19 ay maaaring ma-risk classify depende sa lugar ng kanilang assignment, job description, at bilang ng araw na sila ay nagphysical reporting. Kung hindi nagphysical report ang HCW sa loob ng isang buwan, siya ay hindi mabibilang at maisasama sa report ng nasabing buwan.