How about employees of partner agencies assigned in the Malasakit Program Office such as DSWD, Philhealth and PCSO? Do we need to include them in the risk exposure classification report?

How about employees of partner agencies assigned in the Malasakit Program Office such as DSWD, Philhealth and PCSO? Do we need to include them in the risk exposure classification report?

The HCWs COVID-19 risk esposure  classification  is only for HCWs.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paano ang mga empleyado sa mga katuwang na ahensya na nakatalaga sa Malasakit Program Office kagaya ng DSWD, PhilHealth, at PCSO? Kinakailangan din ba silang isama sa risk exposure classification report?

Ang COVID-19 risk exposure classification ay para lamang sa mga HCW.