How do we classify the free standing laboratory or free standing dialysis clinics with regard to Type of Health Facility? | Paano tinutukoy bilang Type of Health Facility ang mga free standing laboratories o free standing dialysis clinics?

The Free standing laboratories or dialysis clinics must be involved in COVID-19 response. The laboratory must be processing COVID-19 tests and dialysis units must be catering to confirmed COVID-19 patients. In this case, the free standing laboratories and dialysis clinics will be given 3 points for the Type of Health Facility Criteria.

Ang mga laboratoryong free-standing o Dialysis clinics ay dapat tumutugon sa COVID-19. Kinakailangang ang mga laboratoryo ay nagpo-proseso ng COVID-19 tests. Ang mga Dialysis units naman ay dapat nagbibigay serbisyo sa mga pasyenteng may COVID-19. Sa kasong ito, ang mga free-standing na laboratoryo at dialysis clinics ay mabibigyan ng tatlong (3) puntos para sa pamantayan ng TYPE OF HEALTH FACILITY.