What risk exposure classification shall prevail when the area of assignment and/or job description change? | Anong risk exposure classification ang mananatili kung magpapalit ng assignment at/o job description?

When a HCW has two (2) or more risk exposure classifications in a month, the higher/highest risk exposure classification shall prevail and be included in the report of the health facility for that month.


Kapag dalawa o mas marami pa ang naging risk exposure classification ng isang (1) HCW sa loob ng isang buwan, ang mas mataas na risk exposure classification ang mananaig at ito ang ilalagay sa report ng health facility para sa buwan na iyon.