Adobo Connection
Adobo Connection

Ang Adobo Connection ay nakapagbahagi ng food meals sa 3,000 healthcare workers mula sa mga ospital sa Luzon. Ang kumpanya ay nagsagawa rin ng donation drive para sa iba pang healthcare workers.

Taos pusong pasasalamat po!

COVID Spotlight Category: