Bloomberry Cultural Foundation, Inc.
Bloomberry Cultural Foundation, Inc.

Nagbigay ang Bloomberry Cultural Foundation, Inc. ng PPEs, ventilators, rapid test kits, PCR machines, medical equipment, at essential supplies sa iba’t ibang mga ospital sa bansa. Nakatanggap din ng donasyon ang ilang mga kabahayang nangangailangan. Tumulong din ang kompanya sa pagsasaayos ng ilang treatment facilities.

Maraming salamat po sa pagseserbisyo!

COVID Spotlight Category: