Shopee
Shopee

Ang Shopee Philippines ay nagsagawa ng donation drive na Shopee Bayanihan para sa mga ospital na nangangailangan ng mga karagdagang health equipment. Nakapamahagi sa 40 na ospital sa Luzon ng 100,000 surgical masks at 3,000 coronavirus test kits na aprubado ng Food and Drug Administration.

Taos pusong pasasalamat sa inyo!

COVID Spotlight Category: