Poliomyelitis (Polio)

Ano ang poliomyelitis o polio? Ang poliomyelitis o polio ay isang nakahahawang sakit na dulot ng isang poliovirus. Ito ay maaring maging sanhi ng pagkalumpo, hirap sa paghinga at pagkamatay