RESULTA NG IMBESTIGASYON NG PHILIPPINE GENERAL HOSPITAL – DENGUE INVESTIGATIVE TASK FORCE (PGH – DTIF)

Simula Disyembre 2017, sa ilalim ng pamamahala bagong liderato ng DOH, ay sinimulan nating tugunan ang mga isyung bumabalot sa Dengvaxia, ang bakunang naibigay sa higit 830,000 bata noong Marso 2016 hanggang Oktubre 2017.

Batid ng DOH na ang isyung ito ay patuloy na nagdudulot ng pangamba at pagkalito lalo na sa mga magulang ng mga batang nabakunahan ng Dengvaxia. At nais naming magbigay linaw sa mga isyu sa pamamagitan ng isang matapat at obhektibong pag-uulat ng ebidensya at siyensya na ngayon ay gumagabay sa DOH sa pagbibigay ng solusyon sa isyung ito.

Ngayong araw ay iuulat namin ang resulta ng imbestigasyon ng inisyal na 14 na kaso ng pagkamatay ng mga batang naturukan ng Dengvaxia. Agad na nakipag-ugnayan and DOH sa mga eksperto mula sa Philippine General Hospital (PGH) na may kakayahang siyasatin at suriing mabuti ang mga dahilan ng pagkamatay ng mga bata. Bilang tugon, ang PGH ay bumuo ng Dengue Investigative Task Force (DITF)  na may mandatong magsagawa ng mataas na antas ng pag-aaral upang bigyang linaw ang 14 na kaso ng pagkamatay.

Ayon sa masusing pagsusuri ng PGH DITF gamit ang WHO Algorithm for Causality Assessment of Adverse Events following Immnunization, isang pamantayan upang matukoy kung ang mga pangyayari ay dulot ng pagbabakuna, napag-alaman na:

 Tatlo (3) sa labing apat (14) na kaso ng pagkamatay ay walang kinalaman sa Dengvaxia o nagkataon lang na ang nabakunahan ay nagkaroon ng ibang malubhang sakit na hindi dulot ng bakuna.

Dalawang (2) kaso ay hindi matiyak dahil kulang ang impormasyon.

Anim (6) na kaso ng mga batang namatay sa ibang sakit ngunit nagkasakit at namatay sa loob ng tatlumpong (30) araw matapos maturukan. Ang kinamatay nila ay hindi Dengue at walang tiyak na ebidensiya na ito ay konektado sa Dengvaxia.

Tatlong (3) kaso ang nakitaan ng causal association. Sila ay namatay sa Dengue kahit sila ay nabigyan ng Dengvaxia – dalawa sa kanila ay maaring dulot ng vaccine failure. Kakailanganin pa ang karagdagang pagsusuri ng tissue samples upang makumpleto ang imbestigasyon.

Pinagtitibay nito ang naging desisyon ng departamento na ipatigil ang Dengue Immunization Program dahil ang Dengvaxia ay hindi dapat ipinapatupad sa ilalim ng isang mass immunization program na hindi sinisuri muna kung nagkaroon na ba ng dengue ang isang bata o kaya may iba pang sakit bago nabigyan ng bakuna.

Ang report ng PGH DITF kasama ng mga report ng National Expert Panel ay isusumite ng DOH sa Department of Justice upang makatulong sa kanilang patuloy na imbestigasyon at nang matukoy ang mga may pananagutan kung mapatunayan na sila ay may paglabag sa batas. Ang DOH ay patuloy namang sisiguruhin na ang lahat ng batang nabakunahan ay nabibigyan ng karampatang atensyon at pag-aaruga.  

Gagawin ng DOH ang lahat ng kanyang makakaya upang mabantayan ang mga bata at mabigyan agad ng pangangalaga kung kinakailangan ng gamutan.   Gayundin, pagtitibayin ng DOH ang mga proseso at sistema ng ating ahensya upang mapagbuti ang ating programa sa bakuna nang sa gayon ay hindi na maulit ang mga kakulangan na ating nakita sa paggamit ng isang bagong bakuna katulad ng Dengvaxia.

Sa ngayon ay marami pa rin tayong hindi alam sa Dengvaxia at patuloy nating isasailalim sa masusing imbestigasyon ang iba pang kaso ng pagkakaospital at pagkamatay pati na din ang mga bagong datos pang lalabas hinggil sa Dengvaxia.

Para sa impormasyon ng lahat, patuloy na ipatutupad ng DOH at mas paiigtingin pa ang mga programang tumutugon sa isyu ng dengue. Papalawigin ng DOH ang pagbabantay sa mga bata na naumpisahan kasama ng Department of Education at lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng inter-agency collaboration na naglalayung makipagtulungan sa ibang mga ahensya ng pamahalaan at mga pribadong ahensya tulad ng Red Cross.   

Ipinaaala ni Secretary Francisco Duque na lahat ng gastusin dulot ng pagkakaospital ng batang nabakunahan ay sasagutin ng PhilHealth at DOH, mangyari lamang na ipakita ang immunization card ng bata.  Magbibigay rin tayo ng mga dengue prevention kits sa ating mga estudyante at iba pang batang nabakunahan upang matulungan silang mapasigla ang katawan at maiwasan ang kagat ng lamok na may dalang dengue.

Bukas ang mga hotlines ng DOH sa ating Central Office at Regional Offices upang matugunan agad ang inyong mga katanungan.  

Nananawagan ang DOH sa ating mga guro at magulang na patuloy na makipagtulungan sa DOH sa pareho nating hangarin na masiguro ang kaligtasan ng mga bata at maiwasan na sila ay magkaroon ng dengue o iba pa mang sakit.  Patuloy natin silang bantayan.

Sa mga magulang - nawa’y ituring ninyong matapat at masugid na katuwang ang DOH sa pagbabantay at pagpoprotekta sa inyong mga anak. Walang buo at ganap na proteksyon laban sa dengue. Kaya’t hinihikayat ang lahat na mag 4S Kontra Dengue.

Sa mga eksperto sa dengue at sa mga concerned citizens - Bigyang tulong ninyo ang DOH sa paglinaw at pagkalat ng tamang impormasyon tungkol sa dengue sa layuning maibsan ang labis na pangambang maaring dulot ng mali o kulang na impormasyon.

Para sa kaalaman ng lahat, ang dengue ay isang sakit na parte na ng buhay nating mga Pilipino dahil sa mga lamok na nagdadala ng dengue virus.  Subalit mayroon tayong magagawa bilang mga indibidwal at komunidad upang maiwasan ang dengue.  Taun-taon ay mayroon 200,000 na kaso ng dengue na naitatala ang DOH. Bagamat mas mababa pa sa 1% ang namamatay dito, batid ng DOH ang pangambang dulot nito sa ating lahat. Nakikiusap ang DOH na magkaisa ang lahat upang masiguro ang kaligtasan ng mga bata laban sa dengue, nabakunahan man o hindi.
 

***

RESULTS OF THE INVESTIGATION OF THE PHILIPPINE GENERAL HOSPITAL
DENGUE INVESTIGATIVE TASK FORCE (PGH -  DITF)

Since December 2017, under the new DOH administration, we have started to address the issues surrounding Dengvaxia - a new vaccine which was given to more than 830,000 children from March 2016 to October 2017.

The DOH recognizes that these issues continue to cause fear and confusion especially to our parents whose children were given Dengvaxia. We therefore wish to clarify this matter through a transparent and objective report based on scientific evidence which is now guiding the DOH in finding solutions on the matter.

Today, we report the results of the investigation of the initial 14 deaths of children given Dengvaxia. In pursuit of seeking the truth among other actions made by the Department, we immediately coordinated with an independent group of experts that would review the first cases of mortalities among Dengvaxia vaccines recipients. The Philippine General Hospital (PGH) is a government agency separate from DOH. Being part of the UP, it has a mandate to provide expert opinion on public issues. In response to our request, the PGH created the DITF to evaluate the 14 initially reported deaths.

Based on the PGH DITF report using the WHO Algorithm for Causality Assessment of Adverse Events Following Immunization (AEFI), a systematic, scientifically sound, and universally accepted proves of assessing causality of events following any vaccination, it was found that:

Three (3) out of the 14 cases were found to be coincidental because there was inconsistent causal association to immunization

Two (2) cases were unclassifiable due to inadequate information available

In six (6) cases mortalities were observed in vaccine recipients with unscreened comorbidities and there is an established temporal relationship because the children died within 30 days after receiving the vaccine. Further testing of tissue samples is needed to complete the investigation. The importance of clinic-pathologic correlation is also of utmost importance in these cases

In three (3) cases, causal association was observed. The children died due to dengue despite being vaccinated with Dengvaxia – two of which may be on account of vaccine failure. Therefore, further testing of tissue samples and antibodies is also necessary in these cases to complete the investigation.

These results strengthen our decision to suspend the Dengue Immunization Program as Dengvaxia is not fit for a mass immunization program that does not screen for prior dengue infection and comorbidities of children before the administration of the vaccine.
 
In this light, the DOH will now hand over the PGH DITF report and the National Expert Panel reports to the Department of Justice so that they may use them in the fulfillment of their mandate to investigate and prosecute those who are possibly accountable.

We will do everything possible in our power to monitor the children and provide them immediate medical care if needed. Likewise, the DOH will strengthen its systems and processes in the implementation of the National Immunization Program in order to address and prevent observed deficiencies in the roll-out of new vaccines, like Dengvaxia.

The DOH acknowledges that there are still a lot of uncertainties on the Dengvaxia as it is a new vaccine but we are committed to continue the ongoing scientific investigation on other reported deaths and hospitalizations and future evidence that will emerge from implementation.

The Department will continue to strengthen its Dengue Prevention and Control Program and collaborate with other agencies of government such as the Department of Education, and Local Government Units so that together we can continue to safeguard the welfare of the vaccinated children. We have also partnered with the Philippine Red Cross to provide immediate transport and referral of dengue patients to health facilities and ensure the adequacy of blood supply.
 
We reiterate that the cost of hospitalizations will be shouldered by PhilHealth through its existing case rates, and DOH through its Medical Assistance Program. Dengue prevention kits will also be distributed to all students and other vaccinated children to enable them to adopt self-protection measures and prevent them from contracting the disease.

The DOH hotlines are open 24/7 in both our Central Office and Regional Offices to promptly respond to immediate concerns and needs of the parents.
 
We call on our teachers and parents to continue to work with the department with our goal of safeguarding the health of our children and to prevent them from contracting dengue or other illnesses. Together, let us continue to monitor them.

To the parents, we hope you consider the DOH as your partner in looking after the welfare of your children. There is no full protection against dengue that is why we encourage everyone to implement the 4S Kontra Dengue strategy.

To the medical and scientific community and other concerned citizens, we asked for your help in clarifying misconceptions and providing only evidence-based information on dengue.

Dengue is a disease that part of the daily lives of Filipinos because of the existence of the Aedes aegypti mosquitoes that carry the dengue virus. However, there are measures that we can do as individuals and communities to prevent dengue infections. Every year, there are about 200,00 dengue cases registered in DOH. Although the case fatality rate remains below 1%, we acknowledge the fear brought by this disease. Let us work together as one nation to ensure the health and safety of our children against dengue and other illnesses, whether vaccinated with Dengvaxia or not.