Paano malalaman kung maaring ipasok sa Price Negotiation Board ang isang produkto?

- Kapag nag-iisa at walang kompetisyon ang produkto sa merkado, maaari itong ipasok sa price negotiation.
- Ang sinumang nagnanais malaman kung ang supplier ay rehistrado sa FDA ay maaring bumista sa FDA Verification Portal (https://verification.fda.gov.ph/Home.php) o mag-email sa Secretariat ng Price Negotiation Board (pnb@doh.gov.ph).