Ano ang Price Negotiation Board?

Ayon sa Section 28 ng Universal Health Care Act (RA 11223), isang konseho na binubuo ng mga kinatawan mula sa Department of Health (DOH), Department of Trade and Industry (DTI), PhilHealth at iba pang mga grupo ang bubuuin upang makipag-kasundo sa mga pharmaceutical companies ukol sa presyo ng mga gamot at medical devices na makabago, patented o di kaya nanggagaling sa iisang supplier sa bansa.