Ano ang benepisyo ng pakikipagkasundo sa mga kumpanya?

Ang kanya-kanyang pagbili ng mga ospital ng gamot o medical device na mula sa nag-iisang supplier lamang ay nagreresulta sa mataas at iba’t ibang presyo nito. Sa pamamagitan ng Price Negotiation Board, napapababa at naipapantay natin ang presyo ng mga gamot o medical device para sa iba’t ibang opisina sa DOH Central Office, at DOH Retained and Specialty Hospitals.