What are Five Alternative ways in celebrating the New Year's Eve?

1. Itaguyod at makilahok sa Community Fireworks Display.

2. Magdiwang ng ligtas kasama ang pamilya.

3. Lumikha ng ingay gamit ang ibang bagay tulad ng torotot, busina, musika, lata, atbp.

4. Maki saya sa ibang paraan tulad ng street party, concert, piano, palaro, atbp.

5. Matuto sa mga aral ng nakaraan at magsimula nang maayos na buhay sa Bagong Taon.