Mga dapat gawin mula quarantine hanggang treatment