15. How can a health facility know the reason why the submitted report is returned by the validator? | Paano malalaman ng health facility ang dahilan kung bakit binalik ng validator ang kanilang isinumiteng report?

The system will forward the reason identified by the validator to the registered email of the user.

Ifoforward ng system ang dahilan sa registered email ng user.