Who can we contact for questions regarding the risk exposure classification? / Sino ang maaaring icontact para sa mga katanungang ukol sa risk exposure classification?

For question or clarifications, please reach out to your repective CHDs. For questions and clarifications of CHDs, please reach out to AFMT Assistant Secretary's Office.


Para sa mga katanungan at paglilinaw, maaari kayong tumungo sa inyong kanya-kanyang CHDs. Para naman sa mga katanungan at paglilinaw ukol sa CHDs, maaari kayong tumungo sa AFMT Assistant Secretary's Office.