Can these funds still be utilized until next year? | Maaari pa rin bang magamit ang mga pondo sa susunod na taon?

With the passage of the bill extending the validity of appropriations of CY 2021, any unobligated allotment of 2021 are considered as continuing appropriations and may still be utilized this year.

Sa pagkapapasa ng bill patungkol sa pag-eextend ng bisa ng appropriations ng CY 2021, ang anumang unobligated allotment noong 2021 ay maituturing na pagtutuloy ng appropriations at nangangahulugang maaari pa rin itong gamitin ngayong taon.