Discharge and Recovery Criteria para sa mga Pasyenteng Nagkaroon ng COVID-19