Gabay sa Publiko
GABAY SA PAGGAMIT NG FACE MASKS

Gabay sa paggamit ng face masks

 1. Ang mga taong nasa maayos na kalusugan ay hindi na kailangan pang gumamit ng face masks.

 2. Ang paggamit ng surgical face masks ay nirerekomenda lamang para sa:

  1. Mga taong may sakit;

  2. Mga taong may respiratory infection/sintomas gaya ng pag-ubo, pagbahing, at lagnat; at

  3. Mga nagtatrabaho sa ospital, at iba pang healthcare at frontline workers (hal., BI, PNP).

 3. Ang N95 masks ay dapat nakareserba lamang para sa mga healthcare at frontline workers na:

  1. Nag-aasikaso ng mga pasyenteng may respiratory infection at iba pang sintomas (hal., ubo’t sipon), o mga pasyenteng ini-imbistigahan;

  2. Pumapasok sa mga kwartong may PUIs o mga kumpirmadong kaso ng 2019-nCoV upang mangalaga sa kanila o maglinis/mag-disinfect ng kapaligiran, o kumuha ng clinical specimens (dapat ay magsuot sila ng kumpletong personal protective equipment o PPE); at

  3. Nangangasiwa ng clinical specimens, mga nagamit na medical supplies at equipment, o humahawak sa mga surfaces na maaaring kontaminado.


Sa lahat ng ito, ang paggamit ng face mask ay dapat samahan ng madalas na paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig, o kaya ay alcohol-based na sanitizer.

Pages